Friday, January 19, 2018
Πωλούνται ακίνητα €1 δισ. από τα πιστωτικά ιδρύματα

Λευκωσία: Αποθέματα ακινήτων αξίας περίπου €370 εκατ. διαθέτουν προς πώληση στην Κύπρο τα δύο εισηγμένα πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς 2015. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων διαθέτει ακίνητα €600 εκατ.

Το απόθεμα που αποτελεί σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με τα €24 δισ. των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν συσσωρεύσει στους ισολογισμούς τους (13,9 δισ. Τράπεζα Κύπρου, €2,6 δισ. Ελληνική, €7,6 δισ. Συνεργατική).

Στους ελεγμένους λογαριασμούς 2015 η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οι καταναγκαστικές πωλήσεις αναμένεται να επιταχυνθούν ως αποτέλεσμα των πιέσεων στις τράπεζες για ανάκτηση των ακινήτων που εξασφαλίζουν δάνεια. Τα αποθέματα ακινήτων επιμετρούνται στην τιμή κόστους και στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

Τον Δεκέμβριο 2015, το Συγκρότημα άλλαξε το επιχειρηματικό του μοντέλο σε σχέση με ακίνητα που αποκτήθηκαν από πελάτες ως μέρος των προσπαθειών να παρέχει λύσεις σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω της απόκτησης ορισμένων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας το 2013.

Για τη διεκπεραίωση της στρατηγικής του, συστάθηκε η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ). Στους λογαριασμούς αναφέρεται ότι με τη σύσταση της ΔΔΑ και ορισμένων άλλων ενεργειών που λήφθηκαν από το Συγκρότημα έχει εκτιμήσει ότι για τη πλειονότητα των ακινήτων που προηγουμένως ταξινομούνταν ως επενδύσεις σε ακίνητα, έχει υπάρξει αλλαγή στη χρήση και γι’ αυτό αυτά τα ακίνητα έχουν μεταφερθεί από επενδύσεις σε ακίνητα σε αποθέματα ακινήτων.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγή της βάσης επιμέτρησης αυτών των ακινήτων από την εύλογη αξία στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Ως αποτέλεσμα, κατά το 2015 αναγνωρίστηκε απομείωση ύψους €17.792 χιλ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αποθέματα ύψους €496.594 χιλ. (2014: €1.060 χιλ.) επιμετρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που είναι περίπου η εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα αποθέματα ακινήτων συμπεριλαμβάνουν οικιστικά, γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, ξενοδοχεία, γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια) και ακίνητα υπό κατασκευή. Τα αποθέματα ακινήτων που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση για διευκολύνσεις χρηματοδότησης από κεντρικές τράπεζες στα πλαίσια πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ανέρχονται σε €21.875 χιλ.

Στους λογαριασμούς αναφέρεται ότι το σύνολο αποθεμάτων για ακίνητα στην Κύπρο είναι €308,21 εκατ. (οικιστικά €17,66 εκατ., γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα €122,88 εκατ., βιοτεχνίες και βιομηχανίες €18,17 εκατ., ξενοδοχεία €73,63 εκατ., γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια €75,49 εκατ.), ακίνητα υπό κατασκευή €365 χιλ.).

Ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση της Ελληνικής. Το Δ.Σ εξουσιοδότησε τη διεύθυνση της Τράπεζας να προχωρήσει στη σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού με στόχο τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας η οποία θα αποκτηθεί ως αποτέλεσμα επικείμενων διακανονισμών χρεών πελατών.

Με βάση την πιο πάνω απόφαση η Τράπεζα δημιούργησε το 2015, με ποσοστό κατοχής 100%, την Anolia Holdings της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η κατοχή και διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας και κατηγοριοποιείται στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση.

Ο όμιλος έχει ως πρόθεση την πώληση της επένδυσης μέσα στο 2016. Στις 31 Δεκεμβρίου η εύλογη αξία της επένδυσης ανήλθε σε €41.414 χιλ. Κατά τη διάρκεια του 2015 τα αποθέματα ακινήτων προς πώληση έτυχαν εκτίμησης από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές με βάση τις ενδείξεις της αγοράς για την υφιστάμενη χρήση τους. Η εύλογη αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων ανέρχεται για τον όμιλο στις €71.186 χιλ. (2014: €22.315 χιλ.) και για τη Τράπεζα στις €69.958 χιλ. (2014: €20.955 χιλ.).

Σε σχέση με τις χορηγήσεις που εξετάζονται σε συλλογική βάση η Τράπεζα υιοθέτησε την παραδοχή ότι ο χρόνος για τη ρευστοποίηση ενός ακινήτου κυμαίνεται από 5 σε 6 έτη ανάλογα με την κατάσταση του πελάτη ενώ η συνολική απομείωση της αξίας ενός ακινήτου κατά τη ρευστοποίηση είναι 25%.

Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου

Πηγή: PhileNews